Klantnummer

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Email

Keuze klantkoppeling

Keuze connectie orders plaatsen (alleen invullen bij keuze voor Copaco XML orderkoppeling)

Keuze connectie responses ophalen (alleen invullen bij keuze voor Copaco XML orderkoppeling)